Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі», яка відбудеться 14 квітня 2016 року в Житомирському державному технологічному університеті. Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції):

 1. Сучасні дослідження в галузі інженерно-технічних наук.
 2. Сучасні дослідження в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій.
 3. Сучасні дослідження в сфері економічних наук.
 4. Сучасні дослідження в сфері гуманітарних наук.

 Конференція відбудеться за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська 103. Реєстрація учасників конференції – 14 квітня 2016 р. з 10.00 до 11.00 у фойє університету. Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій. За матеріалами роботи конференції буде видано електронну збірку тез, яку буде розміщено на WEB – ресурсах ЖДТУ.

Просимо Вас для участі в конференції надати в оргкомітет

до 5 квітня 2016 р.:

 1. Заявку на участь.

2. Тези доповідей, оформлені відповідно до наведених нижче вимог.

3. Копію документа про оплату.

У темі листа необхідно вказати номер обраної секції та прізвище першого автора (Наприклад: секція 1, Іванов І.І.). У назві файлу слід вказати прізвище першого автора тез та номер обраної секції (1_Іванов_тези, Іванов_заявка). В листі вкажіть назву конференції.

Електронний варіант тез доповіді, заявки учасників та копії квитанцій про оплату просимо надсилати електронною поштою на адресу kimzstu@gmail.com. Телефон для довідок: 068-218-31-92 – зав. каф. іноземних мов доц. Могельницька Людмила Францівна,

(0412) 37-21-45 – кафедра іноземних мов.

Новини про роботу конференції, електронну версію збірки тез доповідей буде розміщено на сайті кафедри https://kim-news.ztu.edu.ua.

 

Вартість участі в конференції становить 60 грн. (програма конференції, електронний збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати).

 Кошти перераховуються на картку Приватбанку № 4731217109674273 (одержувач Кур’ята Світлана Григорівна). Призначення платежу: Благодійний внесок на проведення конференції ПІП учасника.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 Тези повинні бути у співавторстві з науковим керівником та викладачем іноземної мови.

 1. Текст повинен бути набраний у редакторі WORD формату А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1, абзацний відступ – 1,25. Обсяг – 1- 4 повні сторінки.
 2. Поля сторінок – 2 см з усіх боків.
 3. Розміщення:

1-й рядок: Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів).

2-й рядок: ПІБ автора/авторів, вчений ступінь, вчене звання / категорія, звання (жирний курсив) (вирівнювання – праворуч);

3-й рядок: повна назва організації (курсивом) (вирівнювання – праворуч).

Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт – жирний, великі літери).

 1. Через один рядок відступу друкуються тези доповіді.
 2. Посилання в тексті оформлюються таким чином: [12, с. 75], [4, с. 23; 7, с. 19].
 3. Необхідно диференціювати дефіс (-) і тире (–).
 4. Список літератури оформляється згідно вимог державного стандарту.

Зразок

UDC 612.914

Kulikova, Master student

Yumashev, PhD in Eng., Prof., research advisor

L. Mohelnytska, PhD in , As. Prof., language advisor

Zhytomyr State Technological University

 Influence of Vibration on Surface Roughness in Finish Turning

The aim of this study was to investigate the effect of vibrations on surface roughness in finish turning. The graphic of cutting speed, roughness, frequency and amplitude dependence was built. On the basis of this research the data from different material were received.

 REFERENCES

 1. Мельничук П.П. Вплив точності розташування формоутворюючих елементів торцевої фрези на процес різання / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, О.В. Головатенко // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2007. – № 1 (40). – С. 139 – 146.
 2. EvansV. Cognitive Linguistics. An Introduction / V.Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

 

Відповідальність за зміст тез несуть автори.

 

Заявка на участь у конференції  (іноземною мовою)

ПІБ учасника____________________________________________________

Навчальний заклад (повна назва) ___________________________________

Факультет_______________________________________________________

Курс____________________________________________________________

Напрям роботи конференції (секція)__________________________________

Тема доповіді______________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Контактна адреса___________________________________________________

 

ПІБ наукового керівника__________________________________________

Науковий ступінь, учене звання_____________________________________

Посада__________________________________________________________

Місце роботи (навчальний заклад (повна назва), кафедра)________________

Форма участі        очна □         заочна □

Усі витрати (проїзд, проживання (університетський гуртожиток, готель), харчування, розсилка матеріалів) за рахунок учасників конференції.

З повагою, оргкомітет конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *