НАПИСАННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Наукова конференція – це можливість для молодих учених (студентів, аспірантів, молодих кандидатів наук) представити науковій спільноті результати своєї роботи. Саме на конференціях студенти й аспіранти відточують майстерність публічних виступів.

Тези конференції – це компактна наукова публікація, що оформляєтьсся відповідно до певних вимог. Тези пишуть за результатами виконаї роботи. Особливість тез – невеликий обсяг.

Тези включають в себе основні положення ваших наукових пошуків, при цьому вони написані простою і чіткою мовою і є коротким представленням всієї великої роботи, узагальненням матеріалу. Суть тез – дати зрозуміти читачеві, про що робота, яка її новизна і унікальність, які постулати ви відстоюєте і яка ваша доказова база.

Існує два підходи до написання тез. Перший полягає в тому, що спочатку вибирають тему, яку хочуть розкрити, а потім, не відступаючи від неї, створюють невелику статтю. А другий метод – це написання тез, до яких придумують назву. Можна чинити, як вам зручніше. Студенти часто позбавлені вибору, оскільки тему їм задає науковий керівник.

Структура тез

Постановка задачі, вступ.

Описати актуальність теми дослідження, дати характеристику галузі, в якій проводиться дослідження. У цій частині тез варто вживати звороти «У даній роботі ми розглянемо …» або «Наша стаття присвячена проблемі …». «Незважаючи на поширену думку, що …», «Я спробую довести …».

Короткий огляд існуючих розробок, їхні недоліки, необхідність удосконалення у зв’язку з вимогами виробництва або науки.

Опис Вашого дослідження та основні результати.

Даний розділ повинен дати відповіді на питання:

– що було зроблено особисто Вами, які наукові методи використовувались?

– скільки ставилось експериментів та їхні основні результати?

– у чому користь результатів роботи, яким є науковий внесок?

– які перспективи впровадження у виробництво (на практиці)?

Висновки.

У кінці роблять висновки по проведеній роботі, описують подальші плани та напрями досліджень. У цій частині тез повторюють вступ, переформулювавши його в минулому часі. «Таким чином, ми обґрунтували …» – це найбільш поширений початок фрази для висновків. Не завадило б знову нагадати аудиторії про новизну та унікальність вашої роботи.

Бібліографія.

Приводити всі джерела, які використовуєте для курсової, дипломної або дисертаційної роботи, в тексті на три сторіночки буде нерозумно. Досить згадати чотири-п’ять праць, які або є авторитетними в даній області, або цитуються в тезах.

Оформлення.

Вимоги до оформлення тез визначаються оргкомітетом конференції і доводяться до відома всіх потенційних учасників.

За матеріалами джерел:

  1. http://sup.asu.ru/tohelpstudents/693-.html
  2. http://www.itmo.ru/tezisy_k_konferencii_primer.html
  3. http://fb.ru/article/144901/kak-pishut-tezisyi-chto-takoe-tezisyi-i-kak-ne-oshibitsya-pri-ih-napisaniі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *