Конференція “Актуальні напрями досліджень молодих учених (іноземними мовами)”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кафедра іноземних мов

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених (в іншомовному просторі)», яка відбудеться16 квітня 2014 року в Житомирському державному технологічному університеті. Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції):

1. Сучасні дослідження в галузі інженерно-технічних наук.

2. Сучасні дослідження в галузі інформаційно-компютерних технологій.

3. Сучасні дослідження в сфері економічних наук.

Конференція відбудеться за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська 103Реєстрація учасників конференції 16 квітня 2014 р. з 10.00 до 11.00 у фойє університету. Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій. За результатами роботи конференції буде опубліковано збірку матеріалів.

 

ПросимоВас для участі в конференції надати в оргкомітет:

 

1. Заявку на участь до  5 квітня 2014 р.

2. Тези доповідей, оформлені відповідно до наведених нижче вимог, до 16 квітня 2014 р.

3. Копію документа про оплату.

У темі листа необхідно вказати номер обраної секції та прізвище першого автора (Наприклад: секція 1, Іванов І.І.). У назві файлу слід вказати прізвище першого автора тез та номер обраної секції (1_Іванов_тези, Іванов_заявка). В листі вкажіть назву конференції.

Електронний варіант тез доповіді, заявки учасників та копії квитанцій про оплату просимо надсилати електронною поштою на адресу kimzstu@gmail.com. Телефон для довідок: 068-218-31-92 – зав. каф. іноземних мов доц. Могельницька Людмила Францівна.

Новини про роботу конференції, електронну версію збірки тез доповідей буде розміщено на сайті кафедри https://kim-news.ztu.edu.ua.

 

         Організаційний внесок у розмірі 50 грн. (тези доповідей, програма конференції, сертифікат) необхідно переказати до 05.04.2014 на розрахунковий рахунок ЖДТУ:

отримувач: ЖДТУ

р/р 31253302200321 в ГУДКСУ в Житомирській області

Код 05407870  МФО 811039 

Призначення платежу: за участь у конференції 16.04.2014

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези доповідей приймаються до друку англійською, німецькою, французькою мовами. Обсяг 1-4 повні сторінки формату А5, орієнтація книжкова, редактор Microsoft Word,гарнітура “Реtеrburg”, поля – 20 мм зі всіх боків, колонтитули – 14 мм. Тези повинні бути у співавторстві з науковим керівником та викладачем іноземної мови.

1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів, розмір 9 пунктів).

2. Ініціали та прізвища авторів (розмір 11 пунктів, напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи або назва навчального закладу.

3. Назва (розмір 10 пунктів, прописними літерами, напівжирним, виключка по центру).

4. Текст тез (розмір 10 пунктів, виключка двостороння).

Параметри абзацу:

– перший рядок – 6 мм;

– відступи зліва та справа – 0 мм;

– інтервал між рядками – одинарний;

– інтервал перед абзацом та після нього – 0 пунктів.

5. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows).

Крім того, всі формули мають бути вставлені в таблиці, які не повинні бути обрамлені (таблиця без обрамлення). Формула має бути вставлена в таблицю з виключкою вліво на 20 мм. Номер формули слід розмістити посередині висоти другої колонки з виключкою вправо.

 

333

Рис. 1. Параметри для розмірів шрифту в Еquition Editor

444 

Рис. 2. Стилі та гарнітури вЕquition Editor

6. Всі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою. Допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслення за бажанням автора статті, але це повинні бути тільки варіації шрифту однієї гарнітури “Рeterburg”, при цьому не допускається збільшення розміру шрифту.

Підписи під рисунками та назви таблиць виконувати курсивом з виключкою по центру.

Всі абревіатури та скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті.

7. Рисунки до статті необхідно виконати у тому ж редакторі за допомогою функції “Створити малюнок”, а не виконувати малюнок поверх тексту! Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення, або такі, що не піддаються редагуванню. Всі текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame). Розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускаються використання кольорів у рисунках та діаграмах.

8. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: ім’я та прізвище (прописними літерами), наукове звання, посада чи професія, місце роботи, телефон, E-mail (іноземною мовою).

Відповідальність за зміст тез несуть автори.

 

 

Заявка на участь у конференції

(іноземною мовою)

ПІБ учасника____________________________________________________

Навчальний заклад (повна назва) ___________________________________

Факультет_______________________________________________________

Курс____________________________________________________________

Напрям роботи конференції (секція)__________________________________

Тема доповіді______________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

Email____________________________________________________________

 

 

ПІБ наукового керівника__________________________________________

Науковий ступінь, учене звання_____________________________________

Посада__________________________________________________________

Місце роботи (навчальний заклад (повна назва), кафедра)________________

 

Форма участі        очна □         заочна □

 

Розсилка матеріалів – за кошти учасників.

 

 

З повагою, оргкомітет конференції

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *